Home | Latvia | Estonia | Lithuania | NAI Global
Language: ENG | LAT | RUS
Mūsu pakalpojumi Objekti Publikācijas NAI Baltics KLIENTI Vakances Login
Mūsu pakalpojumi
PamatpakalpojumiSpecializētie pakalpojumi
Mr. Valdis LIGERS LLB, MRICS, SIOR
NAI Baltics dibinātājs, no 2012. gada 01. februāra V.Ligers atsāk pildīt NAI Biznesa attīstības direktora Baltijas valstīs pienākumus
Phone: +371 29 47 33 00
ContactNAI Baltics konsultāciju pakalpojumi Latvijā, Baltijas valstīs un pasaulē.

NAI Baltics darbinieki sniedz pilnu ar komerciālo nekustamo īpašumu darījumu veikšanu, īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistīto pakalpojumu un konsultāciju klāstu. Minētie pakalpojumi ir pieejami kā vietējiem tā arī starptautiskiem korporatīvajiem un individuālajiem klientiem, kuri izmanto mūsu pakalpojumus sadarbojoties ar NAI Global dalībniekiem- neatkarīgiem visaugstākās raudzes konsultantu uzņēmumiem, aģentiem, brokeriem visā pasaulē.

NAI Baltics ir NAI Global biedrs un oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā)

NAI Baltics pakalpojumu klāstā ietilpst:

Uzsākot sadarbību ar NAI Baltics Jūsu īpašumu jautājumu koordinēšanai tiks norīkots kāds no pieredzējušākajiem un vadošajiem NAI Baltics profesionāļiem, kurš turpmākajā sadarbības gaitā Jūs apkalpos, ja nepieciešams piesaistīs citus NAI Global ekspertus un atskaitīsies par pavekto darbu.

Minētais NAI Baltics konsultants veiks visu Jūsu uzdoto darbu izpildes koordinēšanu izmantojot mūsu unikālo Klienta uzdevumu vadības un atkaišu tehnoloģiju- REAL TRAC, kura dod iespēju tiešsaistes režīmā sekot darījumu virzībai, īpašumu portfeļa pārvaldīšanai, nomas attiecību pārskatīšanai un tml.,l ai visātrākā un efektīvākā veidā izpildītu Jūsu uzticētos uzdevumus jebkurā pasaules vietā.

Katrs iesaistītais NAI Baltics komandas konsultants ir savas nozares eksperts un skata Jūsu uzdoto uzdevumu visā tā plašumā un tā rīcībā ir ievērojams kontaktu, metožu un procedūru klāsts, lai pilnvērtīgi un efektīvi iesaistītos stratēģiskajā, taktiskajā un tiešās izpildes nodrošināšanā. Minētais ietver un nodrošina starpfunkciju un departamentu un dažādu nozaru ekspertu sadarbību, savsatarpējās atskaites, finanšu analīžu metodes, pasaules lābākās prakses piemēru apzināšanu un pielietošanu nekustamo īpašumu portfeļa un/vai projekta auditam un izvērtēšanai.

Noderīgu, ar nekustamo īpašumu nozari saistītu terminu un starptautisku apzīmējumu vārdnīca (Angļu valodā)


Commercial Real Estate

"Visām ieinteresētajām personām. Dommo Grupa bija uzticējusi NAI Baltics komandai veikt izvērtējumu un sniegt ieteikumus par visefektīvākajiem tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un atpūtas zonu izvietojuma risinājumiem mūsu attīstāmajā daudzfunkcionālajā projektā „Burusala”, kā arī novērtēt un ieteikt vislietderīgākos apmeklētāju un preču piegādes loģistikas, preču un pakalpojumu vietu savstarpējo saderību, kā arī vispārīgos telpu plānojuma risinājumus. NAI Baltics komanda veiksmīgi paveica uzdevumu. Mēs pārliecinājāmies par viņu augsto kompetences un profesionalitātes līmeni. NAI Baltics sniegtais vērtējums un viedokļi bija ļoti pārdomāti un lietderīgi. Ieteikumi, kurus mums sniedza NAI Baltics speciālisti, bija ļoti precīzi un noderīgi, īpaši projekta konceptuālās plānošanas un dizaina veidošanas posmā. Viņu attieksme pret klientu, zināšanas, pieredze un izpratne par tirdzniecības un loģistikas procesiem, kā arī izpratne par šo procesu sasaisti ar konkrēto attīstāmo projektu, bija īpaši noderīga mūsu lēmumu pieņemšanas gaitā. Mēs noteikti iesakām izmantot NAI Baltics profesionāļu pakalpojumus nekustamo īpašumu konsultāciju jomā.."
Valdis Gailitis
Valdes loceklis
Dommo group (grupa)
Commercial Real Estate


  Build on the power of our network™