Home | Latvia | Estonia | Lithuania | NAI Global
Language: ENG | LAT | RUS
Mūsu pakalpojumi Objekti Publikācijas NAI Baltics KLIENTI Vakances Login
Publikācijas

Mediācija Latvijā – jauna pieeja domstarpību risināšanai (1.Turpinājums)V.Ligers. Mediācija Latvijā – jauna pieeja domstarpību risināšanai

Mediācija Latvijā – jauna pieeja domstarpību risināšanai 1. turpinājums

Autors: Valdis Ligers

     Tiesas process vairumā pasaules valstu vēl arvien tiek uzskatīts par klasisko - konvencionālo strīdu izšķiršanas veidu. Tas ir iemesls, kādēļ cita veida konfliktu novēršanas procedūras tiek uztvertas kā alternatīvā domstarpību risināšana.
„Alternatīvas domstarpību risināšanas” (ADR) institūts latviešu valodā atvasināts no angļu termina Alternative Dispute Resolution (ADR).
Ar jēdzienu ADR vispārīgā, plašākā nozīmē var apzīmēt procesu kopumu, ar kuru palīdzību tiek risināti strīdi un konflikti bez tiesas un kuri paši par sevi ir strīdu un konfliktu izšķiršanas alternatīva tiesā. Ir izdalāmi vairāki ADR veidi:
• sarunas (angļu valodā – negotiations);
• mediācija (vidutājdarbība) (angļu valodā –mediation);
• samierināšana (angļu valodā – conciliation);
• starpniecība – arbitrāža, šķīrējtiesas (angļu valodā – arbitration);
• neitrāla faktu noskaidrošana un izvērtējums;
• ekspertīze;
• ombuds,

     Pasaules tautu un Latvijas vēsturē konfliktam un tā risināšanas veidiem ir senas saknes. Vēsturiski vienkāršākās sabiedriskajās iekārtās kopienas ietvaros neformāli strīdus ir risinājuši dzimtas vecākie, patriarhi, garīdznieki un ģimenes locekļi, kamēr dažos izņēmuma gadījumos konflikti tika risināti oficiālā ceļā, ar tajā laikā eksistējošas un leģitīmas tiesību aizsardzības sistēmas iestāžu palīdzību.
     Mediācija bija galvenais strīdu risināšanas veids senajā Ķīnā. Konfūcijs ticēja, ka brīvprātīga pušu salīgšana, nevis kādas trešās personas diktāts ir labākais strīdu risināšanas veids. Mediāciju senos laikos praktizēja arī Japānā un dažviet Āfrikā. Ķīniešu izcelsmes imigranti ASV uzsāka mediācijas sistēmas savās sabiedrībās. Arī ASV ebreju sabiedrība Ņujorkā 20.gadsimta divdesmitajos gados sāka izmantot madiāciju. Plašāka mediācijas prakse ASV sākās tikai 20.gadsimta septiņdesmitajos gados.
     Pagājušā gadsimta vidū pilsoņi arvien vairāk meklēja strīdu risināšanu ar trešās puses palīdzību policijā, tiesā, pie juristiem, valsts, pašvaldības un citām institūcijām. Tajā pašā laikā cilvēki un institūcijas bija sapratuši, ka risinājumi, ko piedāvā valsts tiesību institūcijas, kā sodīšana, vainīgā noteikšana un uzvarētāja/zaudētāja rezultāts – var nebūt pietiekami, lai atrisinātu daudzus strīdus. Tā rezultātā, kā iepriekš minēts, kopš pagājušā gadsimtā 70. gadu sākuma, pasaulē un galvenokārt ASV vērojami centieni ieviest un nodrošināt citādus, papildus, neformālu strīdu risinājumu mehānismus, ko pazīstam ar kopēju klasificējošu nosaukumu Alternatīva Domstarpību Risināšana jeb ADR.
     Daudzi neformālo strīdu risināšanas centieni ietvēra arī brīvprātīgo sabiedrības locekļu, kas var rīkoties drīzāk kā vienlīdzīgi cilvēki strīda pusēm, nevis autoritatīvas personas, apmācības, lai vadītu strīda risināšanas darbības. Šie sabiedrības strīdu risināšanas centieni lielākoties tika vērsti uz personiskiem - kaimiņu, ģimenes un līdzstrādnieku strīdiem, un uz dažiem strīdiem, kuros ir iesaistīti indivīdi pret organizāciju - patērētāju strīdi, strīdi skolās, strīdi starp namīpašnieku un īrnieku, un tamlīdzīgi.

  • Mediācijas jēdziens un izpratne

     Nozares profesionāļu vidū nav absolūti vienota viedokļa par Alternatīvo Domstarpību Risināšanas institūta nosaukumā ietvertā vārda „alternatīvs” tvērumu. Tas galvenokārt saistīts ar jautājumu, vai šis termins tiek skatīts no pozīcijas par domstarpību risināšanas procesa realizēšanas vietu – tiesā, vai alternatīvā procesā – ārpus tiesas.
Ja šo pašu jautājumu izvērtē pēc būtības no cita skatu punkta, un tieši, kāda loma domstarpības risināšanas procesā ir procesā iesaistītajai trešajai, neitrālajai pusei, tad šeit parādās iespēja domstarpību risināšanu realizēt, izmantojot kādu no komunikāciju struktūrām. Šādā gadījumā ir iespējami vairāki scenāriji, tajā skaitā, pielietojot kādu vai kādas no konkrētam gadījumam atbilstošām ADR metodēm arī tiesā.
Raksta autors vairāk sliecas atbalstīt pēdējo no augšminētajiem viedokļiem, kas, attīstoties ADR metožu pielietošanas popularitātei Latvijā, ieņem arvien nozīmīgāku vietu.
Mediācija, kā viena no ADR formām, pēdējo desmitgažu laikā pelnīti ir kļuvusi par vienu no populārākajiem alternatīvās domstarpību risināšanas veidiem pasaulē. Mediācija apvieno zināšanas par konfliktiem un komunikāciju ar atvērtāku uzvaras/uzvaras (win-win) gūšanas stratēģiju.
Būtu nepareizi domāt, ka mediācija, kā uz interesēm vērstā konfliktu novēršanas procedūra, neizbēgami veido pretrunu ar konvencionālo justīciju vai vispār apšauba tiesu varu. Tieši otrādi, tiesas var atvieglot savu darbu, ja tās vēlas un māk izmantot uz interesēm un vajadzībām vērstos konfliktu risināšanas veidus. Tā rezultātā ir arī daudz vairāk apmierinātu klientu.

  • Svarīgākie mediācijas principi

Kā Jūs izšķirtu strīdu? 
Piemērs: Mātei ir divi bērni. Abi strīdas par vienu apelsīnu. 
Risinājums:
a) Konvencionāli: „Es pārdalītu apelsīnu divās vienādās daļās” teiktu vieni. „Es apēstu apelsīnu pats” teiktu citi.
b) Mediācijā: bērnu māte nepieņem lēmumu pati! Tā vietā viņa jautā bērniem: „Kādēļ jūs strīdaties? Kam jums nepieciešams apelsīns?” Viens bērns atbild: „Lai ceptu kūku”. Otrs bērns atbild: „Lai dzertu sulu”. Tad māte jautā pirmajam no bērniem: „Kas Tev ir nepieciešams, lai ceptu kūku un otram „Kas Tev ir nepieciešams, lai dzertu sulu?”
Pēkšņi bērniem kļuva skaidrs, ka viņiem nemaz nav jāstrīdas par visu apelsīnu un viņi lūdza mammu, lai tā sadala apelsīnu tā, lai vienam no viņiem tiek miziņa kūkas cepšanai un otram pats auglis sulas spiešanai. Šajā gadījumā katrs bērns ieguva 100% no tā, ko vēlējās.   

Mediāciju raksturojošas pazīmes:
1. Mediācija ir strukturēts process.
2. Rezultāts ir vienošanās, kas balstās nevis uz kompromisu, bet uz vienprātību.
3. Mērķis ir tā saucamais win-win risinājums, kurā neviens nav zaudētājs.
4. Pretēji tiesas procesam mediācijas procesā nenotiek strīds par pozīcijām, bet gan par interesēm, kas slēpjas aiz tām.
5. Lai mediācijas process noritētu veiksmīgi, ir jāievēro daži principi - mediatoram ir jābūt neitrālam un viņš nedrīkst iespaidot pušu lēmumu. Mediantiem, savukārt, lēmums par mediācijas procesa piemērošanu ir jāpieņem labprātīgi un jābūt gataviem pašiem atrast risinājumu un uzņemties atbildību par to.
6. Tiek radīta īpaša komunikācijas forma, kas balstās uz Karla Rodžera (Carl Roger) izstrādātajiem mainīgajiem lielumiem – empātiju, akceptēšanu un īstumu. Piemērojamās metodes ietver sevī sarunu terapijas elementus.
7. Mediācijas process notiek sarunu veidā, kurš balstās uz savstarpēju uzticēšanos un godīgu attieksmi.
Tātad, apkopojot visu augstāk uzskaitīto, mediāciju varam  definēt sekojoši:
Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā strīda puses satiekas ar neitrālu vienu vai vairākām trešajām personām (mediatoru, ko-mediatoriem), lai apspriestu domstarpības un panāktu vienošanos. Mediatori nepieņem lēmumu lietā, bet palīdz pusēm pašām atrast risinājumus un pieņemt nepieciešamos lēmumus.

Lasīt tālāk >>Mediācija Latvijā – jauna pieeja domstarpību risināšanai (2.Turpinājums)

Lasīt tālāk >>Mediācija Latvijā – jauna pieeja domstarpību risināšanai (3.Turpinājums)

Lasīt tālāk >>Mediācija Latvijā – jauna pieeja domstarpību risināšanai (4.Turpinājums)

Lasīt tālāk >>Mediācija Latvijā – jauna pieeja domstarpību risināšanai (5.Turpinājums) 

Par autoru:

Valdis Ligers ir jurists un vada nekustamo īpašumu konsultāciju uzņēmumu NAI Baltics, kas ir pasaules vadošā nekustamo īpašumu konsultāciju uzņēmuma- NAI Global pārstāvniecība  Baltijas valstīs. NAI Baltics pamatdarbība ir nekustamo īpašumu konsultāciju sniegšana, NĪ attīstīšanas projektu virzīšana, investoru piesaiste, nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu audits, efektīvu modeļu izstrāde un ieviešana, telpu noma, pārdevēja vai pircēja pārstāvēšana NĪ darījumu attiecībās. Sabiedriskajā darbā publikāciju autors ir asociācijas «Mediācija un ADR» dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, NIPAA valdes loceklis, viens no mediācijas principu atbalstītājiem, popularizētājiem un praktizējošiem mediatoriem Latvijā un arī Baltijas valstīs.


< Back to News List

Commercial Real Estate

"Nopelnīt daudz naudas- drosme; Saglabāt to - gudrība, bet to saprātīgi izlietot- māksla.."
B.Averbahs
B.Averbahs

Commercial Real Estate


  Build on the power of our network™  
eXTReMe Tracker